Lélek Imre életútja
 

1921 január 21-én született Temesváron. Orvossá 1944-ben avatták Budapesten. Pályakezdőként 3 évet töltött az Üllői úti SebészetiKlinikán.

A radiológiát 1949-ben választotta szakmájának. 1949-58-ig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Röntgen Klinikáján Ratkóczy professzor tanítvány volt, majd 1958-68 közöztt a Szegedi Orvostudományi Egyetem Röntgen Klinikáján dolgozott.

1968 május 1-én vette át a Zala Megyei Kórház Röntgen Osztályának vezetését.
Szegeden megkezdett tudományos munkáját a \"Renalis arteriographiát követő vesekárasodás kísérleti és klinikai vizsgálata\" címmel már Zalaegerszegen fejezte be és 1969-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Ebben az évben megszervezte és elindította az újonnan épült Röntgen Osztály működését, majd 1971-ben - a vidéki kórházak között elsőként - megteremtette az angiográfia alapjait.

 • 1978 december 1-én szintén úttörőként elindította az ultrahang diagnosztikát Zalaegerszegen.
 • 1985-ben megszervezte a legmodernebb DSA-technikát alkalmazó új angiográfiás labor működését.
 • 1980-tól tudományos munkái az ultrahangvizsgálatok területéről jelentek meg. Lélek professzor úr kongresszusokon, továbbképzéseken és más összejöveteleken tartott előadásaiban, továbbá közleményeiben tükröződött az összehasonlító képalkotás lehetőségeinek gyakorlata.
 • 1982-ben címzetes egyetemi tanári címet kapott. Munkásságát és tudományos tevékenységét számas díjjal és kitüntetéssel ismerték el.
 • 1977 augusztus 20-án a Zala Megye Tanács ALKOTÓI DÍJA kitüntetésben részesült.
 • 1981-ben a Zala megyei \"Nívódíj\" pályázaton \"A máj ultrahang diagnosztikája\" című pályaművel I. díjat nyert.
 • 1982-ben a Semmelweis pályázaton \"A pancreas ultrahang diagnosztikája\" című munkájával szintén első helyezést ért el.
 • 1984-ben ALEXANDER emlékéremmel tüntették ki.
 • 1986-ban a Csehszlovák Radiológiai Társaság tiszteletbeli tagjává választotta.
 • Halála után a hozzátartozók vehették át 1986-ban a Semmelweis emléknapon a \"Kiváló Orvos\" kitüntetést.
 • Szakmai és helyi elismeréseken kívül munkahelyén bensőséges légkör vette körül, szinte családfőként fogta össze munkatársait, akik szerették, mivel szakértelmével, munkaszeretetével, emberségével kiérdemelt tekintélye volt.
Dr. Nagy Gyöngyi